Przygotowanie podłoża

Odpowiednie przygotowanie podłoża jest pracochłonne i zajmuje sporo czasu. Ten etap prac bywa więc często pomijany przez niektórych wykonawców, chcących szybko wykonać zlecenie. Jednak niedokładne oczyszczenie powierzchni ściany, czy brak gruntowania mogą znacznie osłabić przyczepność do podłoża nowej warstwy farby, tynku albo położonej glazury.

Krok pierwszy a zarazem najważniejszy - ocena podłoża

Można prowadzić rozmaite prace wykończeniowe (kłaść glazurę, tynki, wykonywać nową posadzkę, czy prowadzić prace elewacyjne), jednak pewien zakres czynności wymaganych przy prowadzeniu tego typu robót jest zawsze podobny - jest to etap przygotowania podłoża. Doświadczonego wykonawcę można poznać po tym, że nie pomija w trakcie prac żadnej fazy przygotowania podłoża. Ułożone okładziny ceramiczne, bądź świeżo otynkowana elewacja, powinny zachowywać swoje walory estetyczne, użytkowe i wytrzymałościowe przez długie lata, a nie tylko przez okres obowiązywania rękojmi na wykonane prace. Staranne przygotowanie podłoża decyduje, bowiem w znacznej mierze, o jakości wykonanych okładzin, tynku itp. oraz o mniejszym zużyciu materiałów. Badanie stanu każdego podłoża rozpoczynamy od oceny pięciu podstawowych parametrów - sprawdzenia, czy podłoże jest czyste, nośne, stabilne, równe i niechłonne.

Oczyszczenie podłoża

Niezależnie od rodzaju prowadzonych prac, w pierwszej kolejności należy dokonać demontażu ze ścian wszelkich elementów utrudniających przygotowanie podłoża, czyli rozmaite detale mocowane do ścian wewnętrznych oraz na elewacji (lampy, haki, tablice, reklamy, instalacje rynnowe, okiennice itp. Pierwszą czynnością, od jakiej rozpoczynamy oględziny podłoża, jest sprawdzenie jego czystości.
Każde podłoże przed rozpoczęciem prac wykończeniowych musi zostać oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farb, lakierów, klejów oraz innych zanieczyszczeń. Wszelkie luźne, słabo przylegające fragmenty należy skuć, zaś resztki starych powłok malarskich zmyć pod ciśnieniem lub zeskrobać.
Powierzchnia oczyszczonego z farby miejsca powinna odpowiadać 1/3 powierzchni każdej przyklejanej płytki. Jeśli powłoki malarskie bardzo dobrze trzymają się podłoża, a powierzchnia nie wymaga wyrównania, to do mocowania płytek wystarczy użyć kleju o zwiększonej elastyczności. W celu poprawy przyczepności, powierzchnię farby należy wówczas dokładnie umyć, odtłuścić i zmatowić drobno-ziarnistym papierem ściernym.